Wiślany plac zabaw w Warszawie

Rzeka, wyspy, las

Plac zabaw inspirowany jest warszawskim odcinkiem Wisły. Kładka odzwierciedla jej przebieg, wraz z portami i starorzeczami. Łachy stały się inspiracją dla piaskownicy. Kępy tworzą zarośla wiklinowe. Kępa Wieloryb przybrała formę wzniesienia z rurą głosową. Las łęgowy porośnięty pnączami został przedstawiony w postaci drewnianych pali. Ścianka edukacyjna przybliża zagadnienia związane z przyrodą, żeglugą i plażowaniem. Dzieci mają do dyspozycji również bazy z szałasami i flagami, tunel do tajemniczego ogrodu, ścieżkę bosych stóp, minipark linowy oraz elementy optyczne.
Projekt uwzględniał również elementy istniejącego wcześniej placu zabaw – huśtawki, statek i tyrolkę.

Wisła dla wszystkich

Cały podest jest dostępny dla osób na wózkach. Różnice poziomów pokonuje się przy pomocy łagodnych podjazdów. Piaskownica ma formę stolikową, która ułatwia podjechanie wózkiem. Doprowadzony jest do niej kanał z wodą i zabawkami wodnymi, które również są podniesione. Jedna ze zjeżdżalni to szeroka zjeżdżalnia rodzinna, umożliwiająca opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub młodszego na wspólny zjazd. Tablice edukacyjne dostępne są z poziomu gruntu. Wzdłuż kładki poprowadzony jest krawężnik informujący osoby niewidome o skraju podestu. Jedna z huśtawek pozwala na zabawę dzieciom z ograniczoną sprawnością ruchową (tzw. „orle gniazdo”).

kategoria: publiczny plac zabaw
numer: P.17.097
klient: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
miejsce: plaża Poniatówka w Warszawie
czas: 2017
faza: projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy, realizacja
współpraca: Tomasz Kurtek
realizacja: Braty i Kompany, Ziel-Bud
zdjęcia: pracownia k.