Społeczność zabawowa w Krakowie

Społeczność zabawowa
Projekt przygotowaliśmy w ramach konkursu FRESH ZONE, podczas 3. ArtBoom Festival w Krakowie.
W dyskusjach o przestrzeni publicznej w Krakowie wielokrotnie poruszany jest problem zbyt małej liczby placów zabaw. Szczególnie problematyczna wydaje się lokalizacja placu zabaw na Plantach. Propono­wane rozwiązanie jest tymczasowe (nie zostawia trwałego śladu w historycznej tkance miejskiej, może być dostosowane do potrzeb różnych grup) i tanie (do zrealizowania w ramach działalności różnych instytucji), a opiera się na współpracy po­między firmami i instytucjami związanymi bezpo­średnio z tym miejscem. Pomysł polega na usytuowaniu w obrębie Plant kilku gier planszowych oraz miejsc do zabaw po­dwórkowych. Plansze byłyby namalowane bezpo­średnio na asfalcie. Do gry potrzebne są jednak pionki, kostki i inne akcesoria. Przy planszach po­jawiłaby się informacja o tym, gdzie takie elementy można wypożyczyć, np. w pobliskim kiosku z wa­rzywami. W poszczególnych miejscach mogłyby się znajdować również zabawki do wypożyczenia, np. skakanki lub hulajnogi.