12 ogrodów przedszkolnych w Poznaniu


Kontynuujemy temat zapoczątkowany w 2017 r. Wówczas, w ramach projektu pilotażowego, powstały trzy ogrody przedszkolne. Więcej na ten temat możesz przeczytać w opisie projektu „Trzy ogrodyprzedszkolne w Poznaniu”. Tym razem wsparciem objęto aż 12 przedszkoli. Dwa z nich są rewitalizowane dzięki środkom pozyskanym z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, pozostałe otrzymały dotację z Wydziału Oświaty UMP. Warsztaty dla przedszkoli oraz projekty zagospodarowania przestrzeni (czyli to, czym zajmuje się pracownia k.) realizowane są w ramach projektu Connecting Nature (Program Ramowy Horyzont 2020). Dodatkowo przedszkola otrzymają eko-demonstratory przygotowane przez Fundację Made in Art.