Trzy ogrody przedszkolne w Poznaniu


Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta jest inicjatorem programu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej — poznańskie centra wymiany doświadczeń”. Do współpracy zaproszono fantastyczny Instytut Małego Dziecka, im. Astrid Lindgren. Przedsięwzięcie to składało się z czterech etapów. W pierwszym kadra przedszkolna uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Instytut Małego Dziecka. Projekty pokazane na tej stronie są wynikiem drugiego etapu, który zakładał przygotowanie projektów aranżacji wnętrz i ogrodów przedszkolnych. Trzeci etap to realizacja projektów. W przypadku ogrodów zadania podjęła się firma Ogrody Odnowa. Czwarty etap zakładał rozpowszechnienie rezultatów projektu poprzez wizyty studyjne i stworzenie katalogu dobrych praktyk z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi aranżowania przestrzeni. Efektem jest poradnik, który można pobrać klikając w link w tabelce.