Ogród zabaw dobrze zaplanowany: Rysujemy plan ogrodu

Uczestniczyłam kiedyś w warsztatach projektowania wnętrz, podczas których prowadząca zmarnowała cały dzień na próbę nauczenia uczestników rysunku perspektywicznego. Po pierwsze kilka godzin to i tak za mało, że się tego nauczyć, a po drugie uważam, że to w ogóle nie było potrzebne. Jestem przekonana, że można zaprojektować własną przestrzeń bez rysowania rzutów, elewacji, przekrojów czy innych rysunków w skali czy w perspektywie. Ale…

Długo zastanawiałam się, czy zamieścić ten punkt w naszym programie. Stwierdziłam jednak, że bardzo prosty plan może być pomocny.

Spróbujmy więc stworzyć plan Twojego ogrodu. Pierwszy krok to zaznaczenie granic działki (a tym samym jej kształtu) oraz lokalizacji budynku. O ile stosunkowo łatwo zmierzyć długość każdego boku działki, to odtworzenie poprawnego kształtu jest już znacznie trudniejsze. Dlatego warto skorzystać  z gotowców. Plan Twojej działki znajdziesz w Internecie, urzędzie lub… w Twoich dokumentach. Niezależnie czy zamawiałaś/eś indywidualny projekt u architekta czy kupiłaś/eś gotowy projekt z katalogu musiałaś/eś przedstawić w urzędzie Plan Zagospodarowania Terenu (PZT), na którym zaznaczono granicę działki, usytuowanie budynku, przyłącza instalacji. Jeśli kupiłaś/eś gotowy dom, taki plan powinien być dołączony do aktu notarialnego. 
Inna metoda to odszukanie swojej działki na stronie: geoportal.gov.pl. Odszukaj i kliknij przycisk DANE O CHARAKTERZE KATASTRALNYM. W okienku SZUKAJ wpisz swój adres. Zamknij wszystkie wyskakujące okienka. Skopiuj obraz (używając przycisku Print Screen lub PrtSc na Twojej klawiaturze) do dowolnego programu graficznego lub tekstowego i powiększ go do A4.Granice działki i usytuowania budynku zaznaczone są również Google Maps. Gdy zdobędziesz już właściwy plan (z zaznaczoną granicą działki i budynkiem) przerysuj go na czystej kartce lub kalce technicznej A4.Kolejnym krokiem będzie naniesienie na rysunek wszystkich znaczących elementów – roślin, małej architektury (altany, pergole, ławki, ogrodzenie, urządzenia dla dzieci), nawierzchni (ścieżki, placyki i inne), a także ukształtowania terenu (pagórki, skarpy, zagłębienia). Nie musisz wchodzić w szczegóły, wymieniać gatunków, rysować dokładnego odwzorowania altanek. Staraj się zachować proporcje oraz, co najważniejsze, lokalizację obiektów. Oczywiście możesz wspomóc się długą miarką. Rysunek również możesz wykonać patrząc na ogród z wyższych pięter.

Postaraj się, aby rysunek był czytelny. Możesz nałożyć na mapę kalkę techniczną i przerysować ją tyle razy, aż uzyskasz najlepszy efekt. Pamiętaj jednak, że ten plan ma służyć przede wszystkim Tobie, nie musi być profesjonalnym rysunkiem architektonicznym. Plan powinien przedstawiać stan aktualny ogrodu, ale jeśli jeszcze nie uporałaś/eś się z wszystkimi pracami porządkowymi załóż, że ogród wygląda tak, jakby wszystkie zadania zaplanowane w poprzednim kroku były już wykonane.

A teraz zaproś do zabawy dzieci. Zadaj im to samo zadanie, ale bez mapy, miarki, skali. Powstrzymaj się od uwag i podpowiedzi. Po prostu poproś dzieci o narysowanie Waszego ogrodu. Z takiego rysunku możesz się wiele dowiedzieć. Jakie elementy narysowały dzieci, którym poświęciły najwięcej uwagi, które przedstawiły najbardziej szczegółowo lub jako większe niż są w rzeczywistości? Najprawdopodobniej te miejsca są dla nich najważniejsze. Plan ogrodu to dobra okazja do rozmowy na ten temat i dobry wstęp do kolejnego etapu.