fbpx

Park w Mościskach (Ukraina)

Główną ideą projektu jest uporządkowanie istniejących i nowych funkcji parku. Dotychczas poszczególne elementy pojawiały się w sposób przypadkowy, jako odpowiedź na potrzeby chwili. W parku zostały wydzielone strefy i wnętrza przeznaczone pod konkretne funkcje. Wnętrza te są obramowane grupami niższych i wyższych krzewów. Głównej alei przywrócony został ,,salonowy”, reprezentacyjny charakter – poprzez oddzielenie jej roślinnością od elementów zabawowych oraz wprowadzenie pasów z kwitnących róż okrywowych obramowanych ciętym żywopłotem i ławkami. Na głównej osi parku, przy wejściu zaplanowano trejaż z pnączami, który wizualnie oddzieli park od ruchliwej drogi i będzie rodzajem bramy czy witacza. Tłem dla pomnika będą płaszczyzny z kwitnących krzewów zaplanowane wzdłuż zwężającej się za pomnikiem alei.
Dotychczasowe funkcje zajmujące (fizycznie i wizualnie) główną aleję nie zmieniły znacznie swojej lokalizacji, ale zostały schowane za pasem zieleni. Wejścia do „pokoi” z wypożyczanymi autkami i do karuzeli zostały przeniesione do bocznych alejek.
Strefa zabaw dla dzieci rozciąga się nadal w zachodniej części parku, obok kawiarni, ale została przedłużona aż do kiosku w południowo-zachodniej części. Została pomyślana jako jedna duża, całościowo zaprojektowana i spójna przestrzeń. Zlikwidowano część alejki, która nie pełniła większej funkcji komunikacyjnej. Strefa dla dzieci najmłodszych znajduje się najbliżej kawiarni i jest oddzielona od strefy dla dzieci starszych ścianką interaktywną.
W części wschodniej parku zostały umiejscowione funkcje dla młodzieży, dorosłych i osób starszych. Scena została przeniesiona na teren bardziej otwarty, co pozwoliło na rozbudowanie jej o drewniany podest służący do tańczenia oraz ławki widowni. Aby zniwelować spadek terenu wprowadzono w tym miejscu niewielki mur oporowy.
W pobliżu sceny zaplanowano swobodną strefę sportową – pojawiły się tu stoły do gry w tenisa stołowego, a także stoliki szachowe, w centralnej części przestrzeń na boisko wielofunkcyjne. W południowo-zachodniej części przewidziano strefę dla seniorów. Jeśli będzie taka potrzeba można ją uzupełnić o minisiłownię.
Mieszkańcy kilkukrotnie wspominali o tym, że brakuje im w parku wody. Budowa fontanny czy brodzika wiąże się ze sporymi kosztami, dlatego na początek zaproponowano dwa pitniki. Szczególnie istotny jest ten znajdujący się w pobliżu strefy zabaw.

kategoria: park
numer: P.18.110
klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
miejsce: Mościska (Ukraina)
czas: 2018
faza: cykl warsztatów, projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy