Park Kasztanowy w Cieszynie

park kasztanowy w Cieszynie
Plac zabaw w Parku Kasztanowym nie jest bez wad. Czegoś zabrakło, coś zostało źle wykonane… Ale najważniejsze, co udało się osiągnąć przy tym projekcie to zaproszenie do udziału mieszkańców. I jest to zasługa pani Ewy Gołębiowskiej z Zamku Cieszyn, która zorganizowała debatę. Najpierw na temat całego parku. Jego koncepcja została przedstawiona na wystawie „Gramy w zielone. Odpowiedzialne projektowanie”, gdzie została poddana dyskusji. Dzięki temu kolejna debata, poświęcona tylko placowi zabaw, mogła już uwzględnić uwagi zgłoszone na wystawie.

Wojskowy plac zabaw

Plac zabaw nawiązuje do historii miejsca – dawnych koszarów wojskowych. Jest więc plac musztrowy – centralny plac, miejsce „zbiórki”, obozowisko – domki do zabawy i dużo okazji do ćwiczenia sprawności fizycznej – tor przeszkód, pagórki. Kolejny sukces tego projektu polega na tym, że udało się nam wprowadzić (po raz pierwszy) tak wiele elementów naturalnych – pieńki, głazy, pagórki, roślinny labirynt i żywopłot dookoła całego placu zabaw, a także kilka elementów, które do tej pory były niespotykane na polskich placach zabaw – centralny plac, miejsce spotkań i rzeźbę „Czerwony Las”, z którą wiąże się pewna anegdota (do posłuchania w nagraniu poniżej).

W tej chwili plac zabaw wygląda jak samotna wyspa rzucona byle jak między drzewa. Jego kształt i lokalizacja wynika jednak z większego planu, jakim ma zostać objęty Park Kasztanowy. Mamy też nadzieję, że roślinność na placu zabaw wzmocni się i rozrośnie na tyle, aby labirynt stał się labiryntem, a żywopłot zasłonił ogrodzenie.

park kasztanowy w Cieszyniepark kasztanowy w Cieszyniepark kasztanowy w Cieszyniepark kasztanowy w Cieszynie