Moduł 3: Analizujemy

Architektura nie powstaje w próżni. Nie jest, a przynajmniej nie powinna być, tylko wymysłem architekta-artysty, a część większej całości. Inaczej buduje się w górach, inaczej w miejscach zagrożonych trzęsieniem ziemi. Architektura musi odpowiadać na potrzeby przyszłych użytkowników. Współczesna architektura nie musi stać w sprzeczności z tradycją, a może wręcz z niej czerpać.

Analiza przestrzeni, którą projektujemy jest jednym z pierwszych i jednym z ważniejszych elementów procesu projektowego. Większość warsztatów partycypacyjnych poświęconych jest właśnie badaniu przestrzeni oraz potrzeb przyszłych użytkowników. Dzisiejszy podcast jest krótki, bo temat najlepiej wyjaśnią konkretne przykłady, a je znajdziesz w materiałach pdf.

Ale uwaga! Zanim zapoznasz się z materiałami – wysłuchasz podcastu, ściągniesz pdf – przeczytaj zadanie zamieszczone na dole strony.

ZADANIE:
Narysuj swoją drogę z domu do pracy. Powtórz to ćwiczenie po tygodniu, po przeczytaniu materiałów. Opowiedz o różnicach między rysunkami na naszej facebookowej grupie.