Ogród przydomowy w Jerzmanowicach

Ogród przydomowy w Jerzmanowicach
Podstawowym celem konsultacji była rearanżacja ogrodu — zachowanie jego czytelnego układu, zapobieganie nadmiernemu rozro­stowi roślinności, a także stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Przygotowaliśmy analizę stanu obecnego. Mocne i słabe strony projektu oceniliśmy pod względem pracy niezbędnej do utrzymania ogrodu. Szukaliśmy również miejsc potencjalnie nie­bezpiecznych dla małego dziecka. Analiza szans i za­grożeń określała miejsca, możliwe do wykorzystania przy aranżacji przestrzeni do zabaw. Wskazywała także punkty, które mogą być kłopotliwe w utrzymaniu w przyszłości. Altanę wymagającą przebudowy zaprojektowaliśmy tak, aby była jednocześnie miejscem zabaw.