Wykład: Miasto dzieci

Nagranie zostało przygotowane na konferencję, na którą ostatecznie nie dotarłam, ponieważ… zostałam mamą. Prezentacja była jednak gotowa, dlatego postanowiłam ją tu zamieścić.

1. Co najpierw? Strategia miejsca vs. działania oddolne.
2. Pokonać przeszkody mentalne. Plac zabaw to nie tylko „huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela”
3. Pokonać przeszkody organizacyjne. Plac zabaw służy nie tylko dzieciom.
4. Pokonać przeszkody formalne. Co z tą normą?
5. Zaprosić dzieci do wspólnej przestrzeni. Plac zabaw nie musi być wydzielony.
6. Połączyć w sieć. Przestrzenie dla dzieci powinny być ze sobą powiązane.
7. Rozwinąć sieć na całe miasto. Dzieci chcą być aktywnymi uczestnikami życia miejskiego.
8. Zapytać dzieci. Partycypacja dzieci i ich przedstawicieli.