Kolorowa Przestrzeń w Krakowie

kolorowa przestrzeń
Projekt „Kolorowa przestrzeń. Partycypacja dzieci w tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej” został zainicjowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa. Założeniem podstawowym było zorganizowanie serii konkursów dla dzieci i młodzieży na projekty placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Projektowanie przestrzeni, szczególnie publicznej, jest problemem złożonym i wymaga przynajmniej podstawowego wprowadzenia teoretycznego. Samo ogłoszenie konkursu plastycznego najprawdopodobniej nie przyniosłoby spodziewanych efektów. Dlatego zaproponowaliśmy połączenie idei konkursu z cyklem warsztatów z zakresu edukacji architektonicznej. Warsztaty zrealizowaliśmy w trzech grupach wiekowych. Każda grupa pracowała nad innym tematem i terenem. Zwycięskie prace przeanalizowaliśmy i „przetłumaczyliśmy” na język architektoniczny. Dzięki temu Urząd Miasta otrzymał konkretne propozycje, możliwe do rozwinięcia w projekcie wykonawczym, a dzieci uczestniczące w wystawie mogły porównać swoje prace z finalnymi projektami.

kolorowa przestrzeń
kolorowa przestrzeń