Geopark w Dubiu

geopark w dubiu
Punktem wyjścia projektu Geoparku w Dubiu jest geologia i edukacja geologiczna, atrakcyjna zarówno dla laików, jak i specjalistów. Poruszane są tutaj następujące zagadnienia: Jak powstawały skały? Jakim przeobrażeniom ulegały? Działalność człowieka – kamieniołomy. Najcenniejsze skały z obszaru gminy Krzeszowice. Każdemu zagadnieniu towarzyszy element przestrzenny, takie jak drewniany podest, droga, siedziska i zielona klasa w kształcie amfiteatrów, kolekcja skał rozmieszczona równomiernie na całym terenie.