Wiślany plac zabaw w Warszawie

Wiślany plac zabaw

Rzeka, wyspy, las

27inspirowany jest warszawskim odcinkiem Wisły i jej nabardziej charakterystycznymi elementami – rzeką, wyspami i lasem. W naszym projekcie rzeka to drewniany podest stanowiący główny ciąg komunikacyjny i jednocześnie oś kompozycyjną całego obiektu. Odzwierciedla on w sposób bardzo uproszczony Wisłę przepływającą przez Warszawę, wraz z jej starorzeczami, kanałami i portami. Wszystkie te elementy krajobrazu zostały „przetłumaczone” na język architektoniczny. Na placu zabaw przyjmują formę dodatkowych podestów lub urządzeń do zabawy. Podobnie potraktowaliśmy wiślane wyspy. Łachy stały się inspiracją dla piaskownicy, „kępy” na placu zabaw tworzą zarośla wiklinowe. Kępa Wieloryb przybrała formę zielonego pagórka z rurą głosową na szczycie. Las łęgowy porośnięty pnączami został przedstawiony w postaci drewnianych pali, które otaczają prawy brzeg naszej „rzeki”. Część pali została wykorzystana jako podstawa miniparku linowego, część jako konstrukcja pod huśtawki różnego rodzaju. Niektóre pale pełnią „tylko” funkcję dekoracyjną lub stanowią podstawę stacji pogodowej (gdzie zamiast wiatrowskazu w kształcie kogutka obraca się mewa śmieszka) i innych elementów. W tej części znajdują się również kłody i pieńki służące jako tor przeszkód. Dodatkowe atrakcje to lampki solarne, rura dźwiękowa, luneta z punktu widokowego, tunel i tablice manualne dla dzieci najmłodszych.

Wisła dla wszystkich

Cały podest jest dostępny dla osób na wózkach. Różnice poziomów pokonuje się przy pomocy łagodnych podjazdów. Piaskownica ma formę stolikową, która ułatwi podjechanie wózkiem. Doprowadzony jest do niej kanał z wodą i zabawkami wodnymi, które również są podniesione. Przynajmniej jedna ze zjeżdżalni to szeroka zjeżdżalnia rodzinna, umożliwiająca opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub młodszego na wspólny zjazd. Część zabawek (tablice manualne) dostępne są z poziomu gruntu. Nawierzchnia amortyzująca upadki zastosowana jest tylko tam, gdzie to niezbędne. Proponujemy zrębki drewna, które są materiałem naturalnym i możliwe jest przemieszczanie się po nich wózkiem. Wzdłuż kładki poprowadzony jest krawężnik informujący osoby niewidome o skraju podestu. Przynajmniej jedna z huśtawek pozwala na zabawę dzieciom z ograniczoną sprawnością ruchową (tzw. „orle gniazdo”).