Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach

Publikacja została przygotowana przez zespół pracowni k., w ramach konsultacji architektoniczno-krajobrazowych, będących jednym z elementów programu „Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach”, realizowanego przez Dziecięcą Akademię Przyrody „Kumak” w 2014 r.
Konsultacje składały się z kilku etapów. Dla przedszkoli biorących udział w programie przygotowaliśmy komplet materiałów poświęconych projektowaniu ogrodów przedszkolnych, złożony z serii artykułów, bazy inspiracji i katalogu dobrych praktyk. Jednocześnie poprosiliśmy wszystkie placówki o zebranie informacji na temat terenu wokół przedszkola. Wypełnione ankiety, zebrane i spisane sugestie dzieci, dokumentacja fotograficzna oraz robocza inwentaryzacja terenu posłużyły nam do przygotowania wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodów przedszkolnych. Każde przedszkole otrzymało opracowanie, które pozwoliło na podjęcie pierwszych prac w ogrodzie. Ze względu na charakter programu były to luźne sugestie, a nie dokładne wytyczne projektowe. Uzupełnieniem były zdjęcia, które miały być zachętą i inspiracją do dalszych działań. Po otrzymaniu koncepcji przedszkola przedstawiały swoje sugestie i pytania, na które odpowiadał architekt krajobrazu. Po zakończeniu tego etapu zebraliśmy wszystkie wnioski i przemyślenia, którymi następnie uzupełniliśmy przygotowane wcześniej artykuły. Zebraliśmy również i pogrupowaliśmy inspirujące zdjęcia. Przygotowaliśmy też dodatkowe materiały na temat roślin szczególnie polecanych w ogrodach przedszkolnych oraz infografiki instruujące, jak krok po kroku założyć ogród. Ilustracje powstały w oparciu o e-biuletyny przygotowane przez Dziecięcą Akademię „Kumak” i rozsyłane regularnie do przedszkoli. Wymienione wyżej materiały złożyły się na niniejszą publikację.